Prisijungimas
Užsisakyk naujienlaiškį

Nedaryk.lt naudojimosi sąlygos ir taisyklės

 1. Bendroji dalis
  1. Vartotojas (t.y. asmuo, kuris naudojasi tinklapiu Nedaryk.lt, jo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis) naudodamasis tinklapiu Nedaryk.lt ir jo resursais sutinka su visomis Nedaryk.lt naudojimosi sąlygose išvardytomis nuostatomis. Nedaryk.lt suteikia vartotojui teisę naudotis tinklapio resursais jei vartotojas sutinka su šiose naudojimosi sąlygose išvardintais reikalavimais ir apribojimais. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena naudojimosi sąlygų nuostata jis neturi teisės naudotis Nedaryk.lt
  2. www.nedaryk.lt teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti duomenų bazės turinį ir joje esančią medžiagą ir informaciją.
  3. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas www.nedaryk.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be www.nedaryk.lt rašytinio sutikimo.
 2. Darbų ir informacijos patalpinimo sąlygos ir taisyklės
  1. Nedaryk.lt tinklapio tikslas yra gerbti trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autoriaus teises. Visa Nedaryk.lt svetainės veikla yra vykdoma nenusižengiant Lietuvos Respublikos įstatymams. Asmuo, siųsdamas informaciją į Nedaryk.lt svetainę, patvirtina ir garantuoja, kad jis yra tos informacijos autorius arba įgaliotas ją platinti bei naudoti ir jog medžiaga niekaip nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų jokių intelektinės nuosavybės teisių ar teisėtų interesų. Nedaryk.lt neprisiima atsakomybės dėl autorių teisių pažeidimų. Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai.  Jei pastebėjote, jog kuris nors darbas pažeidžia autoriaus teises, prašome skubiai pranešti svetainės administratoriui, darbas bus pašalintas.
  2. Duomenų bazėje talpinamos užduotys, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai.
  3. www.nedaryk.lt pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.
  4. Siųsdami ar skelbdami bet kokią medžiagą www.nedaryk.lt tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.nedaryk.lt teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą ir informaciją ir sutinka, kad ši medžiaga be www.nedaryk.lt rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
 3. Atsakomybės apribojimas
  1. Duomenų bazės www.nedaryk.lt naudotojai joje pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.
  2. www.nedaryk.lt neatsako už joje talpinamos informacijos turinio teisingumą, joje esančios medžiagos tikrumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.
  3. Jeigu paaiškėja, kad į www.nedaryk.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš www.nedaryk.lt duomenų bazės ir www.nedaryk.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.

Nauja uzduotis
freelancer studentams uzduotys
Nedaryk.lt Facebook'e